دروس ترم آینده

واحد های ارائه شده اینجانب برای ترم تابستان به قرار زیر است :

عایق و فشار قوی

رله و حفاظت

تولید و نیروگاه

دروس فوق در روزهای 1 ، 2 و 4 شنبه بعد از ظهر برگزار خواهند شد.

/ 0 نظر / 13 بازدید